เป้าหมายของเรา

นำเอาความเชี่ยวชาญในการลงทุน Digital asset
มาพัฒนาสร้างประสบการณ์ที่ดีและความมั่นใจใน
การลงทุนให้กับทุกคน

เป้าหมายของเราคือการสร้างแพลตฟอร์มและบริการที่ทำประโยชน์สูงสุดให้กับนักลงุทุนจากคนที่มีประสบการณ์ในการลงทุน Digital asset เราเชื่อว่าการให้บริการในเรื่องของการลงทุนยังมีโอกาศที่มากมายที่จะทำให้ดีได้มากกว่านี้

บริษัท คอยน์ดี จำกัด (“บริษัท”) ดำเนินการประกอบธุรกิจที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัลโดยได้ใบรับอนุญาตเป็นที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งบริษัทได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ด้วยทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาทก่อตั้งเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 โดยให้บริการผลิตภัณฑ์ บทวิเคราะห์ (Analysis Report) และ บทวิจัย (Research Report) แก่นักลงทุนทั่วไป

Rit Bencharit

Chief Executive Officer (CEO)

Nuttapon Pornchaipratima

Chief Operation Officer(COO)

Siroj Singkham

Chief Advisory Officer (CAO)

Ratchanon Suntornsalitkul

Chief Investment Officer (CIO)